University of Cambridge School of Physical Sciences

مقدمه

با بیش از 20،000 دانشجو از اقشار مختلف جامعه و گوشه گوشه دنیا ، بیش از 11000 کارمند ، 31 دانشکده و 150 گروه ، دانشکده ، مدرسه و دیگر موسسات ، هیچ دو روز در دانشگاه کمبریج یکسان نیست.

این دانشگاه یک کنفدراسیون از مدارس ، دانشکده ها ، گروه ها و دانشکده ها است. 31 دانشکده براساس اساسنامه و مقررات خاص خود اداره می شوند اما در تشکیل دانشگاه جدایی ناپذیر هستند.

دانشجویان ما علاوه بر عضویت در دانشگاه و یک دانشکده / گروه دانشگاهی ، به یک انجمن کالج نیز تعلق دارند ، ترتیبی که پشتیبانی شبی و علمی را برای هر فرد فراهم می کند.

مکان ها

  • 17 mill lane, CB2 1RX, Cambridge

سوالات